13/10/10

Mantenint posicions

Sembla que després de la segona etapa es mantenen les posicions

Jaume Javier van 2on i 3er respectivament a 27' del primer

Cyrus Albert van 10è i 11è  però ja a 2h5' del cap davant

sort i força a la selva